Els punts de recàrrega a l'estació del tren estan operatius des del mes de setembre passat.

Manacor ha realitzat una completa bateria d'iniciatives encaminades a cura del medi ambient. La reforma de la plaça de Sant Jaume en seria una. El projecte inclou la instal·lació de dues pèrgoles circulars amb la coberta de 225 plaques fotovoltaiques de 83,25 kw que alimentaran les necessitats energètiques de l'aparcament subterrani situat en aquesta plaça i, així mateix, abastiran quatre punts dobles de recàrrega de vehicles elèctrics. A més dels beneficis energètics, les noves pèrgoles pal·liaran les altes temperatures els mesos més càlids.

També és destacable la instal·lació de tres pèrgoles fotovoltaiques de 100 kW situades al costat de l'estació de tren de la ciutat, que produeixen part de l'energia consumida per abastir 4 nous punts de càrrega semiràpida de vehicles elèctrics, que permeten arribar a un 80 % de la capacitat de les bateries en dues hores. La iniciativa ha estat impulsada i duta a terme per part de lempresa pública municipal SAM.

Les pèrgoles estan cobertes amb un total de 324 panells solars, distribuïdes en tres grups de 160, 95 i 69 panells. Les pèrgoles fotovoltaiques tenen una producció elèctrica anual de 130.406 kWh, fet que suposa un estalvi de més de 100 tones d'emissions de CO2. L'energia sobrant que es generi a les instal·lacions es destina a proveir l'escola Simó Ballester i l'aparcament subterrani de la plaça de Sant Jaume. Les pèrgoles donen cabuda i ombra a 30 places daparcament ordinàries, més quatre places de recàrrega de vehicles elèctrics.

Miquel Oliver, batle de Manacor: "El canvi en el model de mobilitat suposarà una millora en la qualitat de vida de les persones"

Oliver veu molt clara la importància de la sostenibilitat a les polítiques municipals: «Els projectes aposten per la reutilització dels materials, la reducció de residus i l'aprofitament dels recursos existents. Com a exemple hi hauria la nova plaça Sant Jaume, que serà un espai més agradable i adaptat climàticament. També és clau el canvi en el model de mobilitat per a la pacificació al trànsit i donar més espai a les persones, millorant així la seva qualitat de vida».